متن کامل رساله‌های مراجع بزرگوار تقلید

متن کامل رساله‌های مراجع بزرگوار تقلید

جهت سهولت دسترسی مؤمنین به احکام و مسائل شرعی، متن کامل رساله مراجع بزرگوار تقلید به پیوست موجود است:

1- حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره)

2- حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای

3- حضرت آیت الله العظمی سیستانی

4- حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

5- حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی

6- حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی

7- حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷