روابط عمومی و امور شرعی


مرکز اسلامي امام علي(ع) وين، در راستاي اهداف خود و به منظور ياري رساندن به مسلمانان مقيم اتريش در انجام وظايف و فعاليت هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي خويش، و هم چنين ايجاد فضاي مناسب براي برگزاري مراسم ديني و شعائر اسلامي، خدمات متنوعي را به جامعة مسلمانان مقيم اتريش به ويژه شيعيان و هموطنان ايراني ارائه مي کند. اين خدمات عبارتند از:

 • ارتباط با رسانه ها
 • اطلاع رسانی مسلمانان مقيم اتريش
 • ثبت ازدواج، تشرف به اسلام و طلاق
 • پاسخ به سؤالات شرعی
 • مشاوره
 • راهنمايی در خصوص امور اموات

مدارک لازم جهت انجام ازدواج و يا طلاق اسلامی

جهت ازدواج:

 • شناسنامه (اصل و کپی)
 • گذرنامه (اصل و کپی)
 • اجازه پدر زوجه (در صورتی که ازدواج اول ايشان باشد) (اصل و کپی)
 • گواهی ازدواج محلی (Heiratsurkunde) (اصل و کپی) حضور زوجه و زوج الزامی است.

جهت طلاق:

 • شناسنامه (اصل و کپی)
 • گذرنامه (اصل و کپی)
 • مدرک طلاق صادر شده از دادگاه اتريش (Beschluss) (اصل و کپی)
 • عقدنامه (اصل و کپی) حضور زوجه و زوج الزامی است.

تلفن مستقیم بخش عقد ازدواج و طلاق: 4315977065214+

چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵