روز سيزدهم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام

روز سيزدهم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام

در سيزدهمين روز از ماه مبارک رمضان، حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای راشديزدی در ادامه بحث های اخلاقی، اجتماعی و انسان ساز خود اضافه نمودند: از مهم ترين اصول استحکام و گرمی زندگی، اصل “شناخت و مدارا نمودن با يکديگر” و “درک مرحله مخاطب” است.

استاد اخلاق اسلامی با بيان روايات و داستان های آموزنده ادامه دادند: فن برخورد با يکديگر، در يک جامعه به خصوص خانواده، را بايد از انبياء آموخت. خداوند به انبياء(ع) فرموده است: وقتی می خواهيد کسی را هدايت کنيد مرحله فهم، درک، ظرفيت و قابليت شخص را در نظر بگيريد.

يادآور می شود هم زمان با سخنرانی، برنامه های ويژه نونهالان و کودکان، در کتاب خانه مرکز و کلاس های مجاور، برگزار می شود.

 

با فرارسيدن مغرب شرعی، نماز جماعت مغرب و عشا به امامت امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای دکتر محسن زاده، در صف های به هم فشرده اقامه شده و پس از نماز و قرائت دعا به صرف افطار می پردازند.

پخش
دریافت فایل
روز سيزدهم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام روز سيزدهم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام
فایل های تصویری
روز سيزدهم ماه مبارک رمضان 2017روز سيزدهم ماه مبارک رمضان 2017روز سيزدهم ماه مبارک رمضان 2017روز سيزدهم ماه مبارک رمضان 2017
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۶