روز شانزدهم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام

روز شانزدهم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام

ويژه برنامه های ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی(ع) وين با قرائت يک جزء قرآن کريم توسط قاری محترم قرآن، حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای زروندی آغاز و با سخنرانی استاد اخلاق حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای راشديزدی ادامه می يابد.

در شانزدهمين روز از ماه مبارک رمضان، حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای راشديزدی، در ادامه بحث اخلاقی- اجتماعی خود، متذکر شدند: يکی از مهم ترين اصولی که بايد در زندگی اجتماعی برای داشتن يک جامعه سالم رعايت شود، “اصل مدارايی به معنی نرمی در برخورد” است. پس در کانون خانواده به عنوان مرکزی ترين نقطه جامعه، بايد با لطافت، جو زندگی را آرام نمود.

با فرارسيدن مغرب شرعی، نماز جماعت مغرب و عشا به امامت امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای دکتر محسن زاده، در صف های به هم فشرده اقامه شده و پس از نماز و قرائت دعا به صرف افطار می پردازند.

پخش
دریافت فایل
روز شانزدهم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام روز شانزدهم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام
فایل های تصویری
روز شانزدهم ماه مبارک رمضان 2017روز شانزدهم ماه مبارک رمضان 2017روز شانزدهم ماه مبارک رمضان 2017
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶