روز پنجم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام

روز پنجم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام

در پنجمين روز از ماه مبارک رمضان، حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای راشديزدی در ادامه بحث اهميت خون، آبرو و مال مردم، اضافه نمودند: در اسلام مردم مهم و معتبرند؛ بشر ذاتا اجتماعی خلق شده است و بايد با تعاون و کمک يکديگر، به هم پيوستگی و وابستگی، حوائج خود را برآورد. زندگی منزوی دور از جامعه امکان ندارد. بنابراين خداوند علی الاعلا، بشر را به رعايت آداب معاشرت و حقوق يکديگر ، سفارش کرده است.

استاد گرامی اخلاق تأکيد نمودند: غافل نشويد از خدمت يکديگر! اگر دست ديگری را گرفتيد، خدا دست شما را می گيرد.

قدی که بهر خدمت مردم علم شود          چون قامتی بود که به محراب خم شود

پخش
دریافت فایل
روز پنجم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام روز پنجم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام
فایل های تصویری
روز پنجم ماه مبارک رمضان 2017روز پنجم ماه مبارک رمضان 2017روز پنجم ماه مبارک رمضان 2017روز پنجم ماه مبارک رمضان 2017
پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۶