روز چهارم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام

روز چهارم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام

در چهارمين شب از ماه مبارک رمضان، گروهی از ضيوف الرحمن هم چون شب های گذشته در مرکز اسلامی امام علی(ع) وين دور هم گردآمدند و پس از قرائت يک جزء قرآن کريم به سخنرانی حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای راشديزدی گوش فرا دادند.

استاد اخلاق در ادامه مساله نيت، پاکی عمل و نقشی که در زنده ماندن آثار عمل عبادی بر انسان دارد، متذکر شدند: روزه نقش به سزايی دارد. همان طور که در حديث قدسی آمده است، خداوند خود روزه را جزا می دهد. منتها آفاتی در مسير روزه است که آنها را بايد شناخت؛ غيبت يکی از اين آفات است.

حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای راشديزدی ادامه دادند: روزه گاهی عادی، گاهی خاص و گاهی اخص (حتی دل و فکر آدمی نيز روزه اند و متوجه گناه نشوند) است.

ايشان متذکر شدند: در دين مبين اسلام سه چيز از ارزش خواصی برخوردار است که عبارتند از: خون مردم، حيثيت و شخصيت مردم و ديگری مال مردم . پس بايد مراقب اين سه بود.

همزمان با مغرب شرعی، نماز جماعت مغرب و عشا به امامت امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای دکتر محسن زاده، در صف های به هم فشرده اقامه شده و پس از نماز ميهمانان به صرف افطار می پردازند.

لازم به يادآوری است برنامه های ويژه کودکان و نوجوانان در ماه مبارک رمضان، هر روز از ساعت 30 : 19 تا 30 : 21 در کتاب خانه مرکز و کلاس های مجاور، برگزار می شود.

پخش
دریافت فایل
روز چهارم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام روز چهارم ماه مبارک رمضان در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام
فایل های تصویری
روز چهارم ماه مبارک رمضان 2017روز چهارم ماه مبارک رمضان 2017
سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶