سال روز میلاد حضرت محمد (ص) و حضرت امام جعفرصادق (ع)

سال روز میلاد حضرت محمد (ص) و حضرت امام جعفرصادق (ع)

خجسته سال روز میلاد سراسر نور آخرین رسول الهی و عصاره فضائل انسانی

حضرت محمد بن عبدالله صلی ا… علیه و آله و سلم

و میلاد مسعود بزرگ احیاء کننده علوم آل محمد صلی ا… علیه وآله و سلم

            رئیس مذهب امت نبی اکرم صلی ا… علیه و آله و سلم

              حضرت امام جعفرصادق علیه السلام

مبارک باد!

بدین مناسبت های خجسته مراسم جشنی در

مرکزاسلامی امام علی(ع) وین

 برگزارمی شود

زمان : سه شنبه 16 ربیع الاول برابر با 14 آذرماه و 5 دسامبر

            از ساعت 18 با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶