طرح تابستانه اوغات فراغت “رضوان”

طرح تابستانه اوغات فراغت “رضوان”

باسمه تبارک و تعالی

مرکز اسلامی امام علی(ع) وين برگزار می کند:

طرح تابستانه اوغات فراغت “رضوان”

ويژه کودکان، نوجوانان و جوانان

در گروه های سنی:

4 تا 6 سال (طرح مادر و کودک)

7 تا 11 سال و 12 تا 17 سال

ثبت نام: از 14 يولی به مدت يک هفته در دفتر مرکز اسلامی امام علی(ع) وين از ساعت 10 تا 16

آغاز کلاس ها: 24 يولی تا 3 سپتامبر 2017

در مرکز اسلامی امام علی(ع) وين

در زمان ثبت نام مبلغ 10 يورو بابت دوره تابستانی اخذ می گردد.

جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶