محکوم نمودن حادثه دردناک فوعه و کفريا توسط خطيب جمعه وين

محکوم نمودن حادثه دردناک فوعه و کفريا توسط خطيب جمعه وين

خطيب جمعه وين حادثه دردناک و تلخ فوعه و کفريا را محکوم نمودند و اظهار داشتند: روز شنبه گذشته، حادثه ای بسيار دردناک، تلخ و مصيبی بزرگ اتفاق افتاد. انسان های بی گناه که از فوعه و کفريا خارج شده بودند و به مکانی امن با اتوبوس در راه بودند، در حرکتی بسيار زشت و غير انسانی بلکه وحشيانه آماج تروری کور قرار گرفتند.

بيش از يکصد نفر در اين واقعه تلخ به شهادت رسيدند؛ بيش از پانصد نفر زخمی شدند که بخش قابل توجهی از آن ها را کودکان تشکيل می دهند.

آن کسانی که به بهانه هايی که هيچ گاه اثبات نشد و نخواهد شد، 59 موشک به سمت آن شهرها شليک کردند؛ امروز کجا هستند؟ مواضع اين تروريست های تکفيری را آيا نمی توانند با شليک 59 موشک، پاسخ اين جنايت ضدبشری را بدهند؟!

سردمداران آن کشورهايی که به بهانه های مختلف در محکوم کردن وقايعی که در آن کشور اتفاق می افتد، برگزاری نشست فوری سازمان ملل را خواستار می شدند، امروز کجا هستند؟ چرا قطعنامه ای در اين خصوص پيشنويس و ارائه نمی کنند؟ اين مصيبت عظيم که مرگ انسانيت و اخلاق است، ابتدا به همه انسان های آزاده در عالم و سپس به همه مسلمانان و شيعيان عزيز و به مولا و سرورمان حضرت صاحب العصر و زمان عليه السلام تسليت و تعزيت عرض می کنم.

اميدوارم که با برچيده شدن ريشه ظالمان و مستکبران و اين تروريست های وحشی، شاهد تکرار چنين جناياتی که قلب انسان را به درد می آورد نباشيم.

جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶