مراسم تجديد دوستی ها و پيوندها

مراسم تجديد دوستی ها و پيوندها

بسم الله الرحمن الرحيم

تجديد دوستی ها و پيوندها همزمان با آغاز سال 1393 هجری شمسی
در مرکز اسلامی امام علی (ع) وين

يا مقلب القلوب و الابصار ، يا مدبر اليل و النهار ، يا محول الحال و الحوال ، خول حالنا الی احسن الحال

در نخستين ساعات روز جمعه اول فروردين 1393، هم آهنگ با آغاز سال جديد خورشيدی و بهار طبيعت، محفل انسی در مرکز اسلامی امام علی (ع) وين بر پاشد.
امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی (ع) وين، حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری آغاز سال جديد خورشيدی و بهار طبيعت را به ميهمانان محترم تهنيت گفتند.

در اين مجلس هموطنان عزيز ايرانی، اعضاء خانواده نهادهای جمهوری اسلامی ايران مستقر در وين، برادران و خواهران اتريشی، افغان، عرب و ترک حضور داشتند.
تجديد دوستی ها و پيوندها با برپائی نماز باشکوه جمعه به پايان رسيد.

حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری در خطبه نماز جمعه، ضمن تشکر و قدر دانی از حضور همه عزيزان، برای تمامی مسلمانان دعا نمودند و سالی خوش را آرزو نمودند.

جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۳