مراسم دعای پر فيض ندبه

بسم الله الرحمن الرحيم

مراسم پرفیض دعای ندبه صبح روزجمعه 11 بهمن 1392 برابر با 31 ژانويه 2014 توسط بانيان خير در کانون خواهران مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين برگزار شد.
دراین مراسم معنوی که در جمع برخی از بانوان مقيم وين برگزار شد، به بررسی وتحلیل فرازهائی از دعای ندبه از جمله فرصتی برای بازنگری انسان در زمینه اعتقادات وباورهای خود و نيز اخلاق عملی بعنوان وسیله ای برای دستیابی انسان به تکامل، پرداخته شد.
در پایان توسط بانی جلسه از بانوان حاضر درمراسم، پذیرائی بعمل آمد.

یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲