مراسم ويژه‌ شب‌های قدر

مراسم ويژه‌ شب‌های قدر

مراسم ويژه‌ شب‌های قدر شب‌های 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان

دو ساعت قبل از غروب روزهای ۳ و ۵ و ۷ یونی ۲۰۱۸

برنامه ها:

قرائت قرآن کريم؛

قرائت دعای جوشن کبير؛

مرثيه سرايی؛

سخنرانی آیت الله راشد یزدی؛

مراسم احيا و قرآن به سر گرفتن.

فایل های تصویری
سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷