معرفی کانون خواهران

معرفی کانون خواهران

به نام خدا
اين کانون در جهت بر طرف نمودن نيازهای مذهبی و فرهنگی خواهران با تشکيل گروه بانوان وگروه جوانان و نوجوانان اهداف و برنامه‌های خود را دنبال و هر گروه بر اساس نيازهای خود در راستای اهداف کانون برنامه ريزی می‌نمايد. کانون خواهران همچنين جهت تشکيل گروه خواهران آلمانی زبان از مليت‌های مختلف همکاری نموده است.
آدرس ايمیل:
گروه بانوان کانون: [email protected]
گروه جوانان کانون: [email protected]
گروه نوجوانان کانون: [email protected]
گروه آلمانی زبان خواهران (شرط آن آشنايی با زبان آلمانی است): [email protected]

شماره تماس: 01597706529

بعضی از اين اهداف به شرح زير می‌باشد:

بالا بردن سطح آگاهی ديني
پاسخ به سئوالات وشبهات
ايجاد مکانی برای گردهمائی وتبادل تجربيات
فراهم نمودن زمينه‌های تفريحی و ورزشی سالم

گوشه‌ای از فعاليت‌هايی که تا کنون در اين راستا انجام گرديده عبارت است از:

تشکيل کلاس‌های آموزشی (قرآن و…..)
کلاس احکام ويژه بانوان
آشنايی ابتدايی با زبان آلماني
کلاس‌های هنری (آشپزی ، قلاب بافی و…)
برگزاری بعضی از مراسم وجشن‌ها ويژه خواهران
همکاری جدی در جهت بهتر برگزار شدن اعياد و مراسم ها
نگهداری و اجرای برنامه های مفيد برای کودکان در کنار مراسم عمومی
برنامه‌های اردويی، تفريحی و ورزشی (واليبال …)

کلاس های آموزشی کانون خواهران:

روخوانی قرآن کريم
تفسير قرآن کريم
تجويد قرآن کريم
ترجمه و مفاهيم قرآن کريم
احکام بانوان
آموزش زبان آلمانی مقدماتی
فارسی آموزی
کلاس آشپزی و قلاب بافی
واليبال

از شروع به کار اين گروه حدود 3 سال می‌گذرد. اميدواريم با همکاری خواهران عزيز در آينده گام‌های بيشتری در جهت رسيدن به اهداف اين کانون برداشته شود. انشاءالله.

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۵