مژده به عروس و دامادهاي عزيز

مژده به عروس و دامادهاي عزيز

فراخوان مركز اسلامي امام علي(ع) وين جهت ثبت نام از زوجهاي جوان هم‌نام امام علي(ع) و حضرت زهرا(س) به مناسبت اول ذي‌الحجة

معاونت فرهنگي مرکز اسلامي امام علي(ع) در نظر دارد براي دومين سال متوالي به کليه زوجهاي جوان و خوشبخت هم نام حضرت علي و حضرت زهرا عليهما السلام با شرايط زير هديه‌اي تقديم نمايد.

شرايط:

۱. نام داماد نام، کنيه يا يکي از القاب حضرت علي(ع) باشد؛ مانند: علي، مرتضي، حيدر، ابوتراب، ابوالحسن و…

۲. نام عروس نام، کنيه يا يکي از القاب حضرت زهرا(س) باشد، مانند: زهرا، فاطمه، صديقه، مطهره، زکيه، محدثه، راضيه، مرضيه و…

۳. تاريخ عقد آنها بين اول ذي‌الحجة ٢٠١٦ تا اول ذي‌الحجة ٢٠١٧ باشد.

هديه ويژه

به عروس و دامادهايي که در روز اول ذي‌الحجة ٢٠١٧ براى نخستين بار ازدواج نمايند، هديه ويژه‌اي تقديم خواهد شد.

واجدان شرايط مدارک خود اعم از تصوير کارت شناسايي يا پاسپورت و عقدنامه خود را حداکثر تا تاريخ ۱۵ ذي‌الحجة ٢٠١٧  به آدرس رايانه زير ارسال نمايند

[email protected]

[email protected]

پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶