نشست علمی انسان آینده و آینده انسان

نشست علمی انسان آینده و آینده انسان

آکادمی آموزشی پژوهشی ایمان وین با همکاری مرکز اسلامی امام علی(ع) وین برگزار می‌کند:

نشست علمی:
انسان آینده و آینده انسان
خاطراتی از آینده
 آینده انسان در پرتو انتظار امام مهدی(عج)

 Der Mensch der Zukunft & die Zukunft des Menschen
 Erinnerungen aus der Zukunft
 Die Zukunft des Menschen im Lichte der Erwartung von Imam Mahdi(a.s)

“انسان آینده و آینده انسان” از جمله موضوعاتی است که اندیشمندان را به خود مشغول نموده و آنها را به کنکاش حول خود واداشته است. این موضوع، رشته های معارف بشری را ناچار نموده است تا با ارائه تصویری و تفسیری، بینش ویژه ی خود را در قبال آن معرفی نمایند. در این روند، فلسفه، الهیات، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و تاریخ، بیش از دیگر معارف بشری به نظریه پردازی پرداخته و هر یک به فراخور روش خود، معرکه ی آرای آینده پژوهی را به دست گرفته اند. ولی صحنه گردانان اصلی این میدان، بیش از پیش، الهیات دین، فلسفه دین، الهیات بنیادی و به ویژه آینده‌پژوهی هستند، که با جدیّت بیشتر این موضوعِ نوپدید را به دست گرفته‌اند.

 از میان ادیان وحیانی، اسلام و مسیحیت دغدغه داران مبحث “انسان آینده و آینده انسان” بوده و کمال تحقق دین خویش را در آینده می بینند. در سنّت اسلامی، تفکر تشیّع دایه دار الگو های مناسب برای رهبری آینده است. تشیّع همه آنچه که هست، همه ی آنچه که دارد و همه آنچه که باید بشود را در ارتباط تام با امام زنده حاضر و ناظر، معنی می نماید. امامی که مفسّرِ “انسان آینده و آینده انسان” بوده و در حقیقت، خود، “انسان آینده” است.
“انسان آینده” یا مهدی است و یا مهدوی و الّا (به معنی واقعی کلمه) انسان نخواهد بود. “آینده انسان” یا آینده مهدی است و یا آینده انسان مهدوی! و الّا تباهی است و گمراهی! ویژه گی های این انسان، راه های رسیدن به آینده ای انسانی، عوایق و موانع این راه، از جمله موضوعات جانبی این مبحث می باشد، که تفکر انتظار در آیین تشّیع عهده دار تبیین آنها می باشد.
“الهیات تاریخ تشیّع”، تحقق آرمانهای انبیاء را در شرایطی محقق می‌نماید که امامی عادل، انسان را به آینده ای مشحون از صلح و عدالت رهنمون شده و از آنها اگر چه، نه انسان های کامل، بلکه حداقل، کاملاً انسان ساخته و رهبران صالح آینده شان قرار می‌دهد. این چنین انسانی از ملک، راهی ملکوت و شایسته دستیابی مجدد به آن مقامی می شود، که در هبوط از دست داده است. البته انسانی، در آینده، مهدوی خواهد بود که امروز با مهدی باشد و مهدوی. آینده او در گرو حال اوست، و حالِ انسانِ امین و صالح. و الّا فساد، افساد می آفریند، نه اصلاح! و این نه آینده‌ای می سازد و نه انسان لایق ملکوت. انسان آینده، زیست ملکوتی دارد، حتی در همین دار ملکی. و بلکه، ملک او در پرتو انتظار، ملکوتی است و صد البتّه خود، ملکوتی!
همایش پیشنهادی دیاکوگی (میان دینی) و یا ۰تقریبی (بینا دینی)، که با حضور فرهیختگان برگزار خواهد شد، می تواند عهده دار کنکاش حول این موضوع و یا موضوعات قریب به آن بوده و فرصتی در اختیار ما قرار دهد تا الهیات تاریخ تشیّع را در مورد “انسان آینده و آینده انسان” به جهانیان اعلام نماییم.

 به همراه رونمایی از آخرین آثار آلمانی زبان فرهیخته ارجمند جناب آقای پروفسور حمید کثیری در حوزه شیعه‌شناسی

زمان: جمعه ۱۱ می ۲۰۱۸ میلادی ساعت ۱۸

برنامه‌های این نشست به زبان آلمانی خواهد بود.

فایل های تصویری
سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷