نگاهی به دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی

دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران با قیام ملت ایران و با رهبری حضرت امام خمینی «ره» در سال 1357 شمسی و 1979 میلادی پنجره‌ای جدید را در آفاق فکر و تمدن به روی جهانیان گشود و در طول چهل سال گذشته، ابعاد فکری و گفتمانی خود را به عالم عرضه کرده است که دوست و دشمن به تاثیرگذاری آن در سرتاسر گیتی، تصریح می‌کنند.
در این نوشتار نگاهی به دستاوردهای انقلاب اسلامی از منظر کلان خواهیم داشت. یعنی به دستاوردهای علمی، صنعتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مردمی، عمرانی و … آن در ابعاد کمی و کیفی نخواهیم پرداخت. بلکه از منظری کلان‌تر و در چهار حوزه به شرح زیر آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد:
1ـ بررسی سطح ملی دستاوردهای انقلاب
نگاه کلان به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه نظام معرفتی مردم سالاری دینی، قدرت، آزادی، استقلال
2ـ بررسی سطح منطقه ای دستاوردهای انقلاب اسلامی
مباحث مرتبط با بازتعریف منطقه و تغییر جایگاه شیعه و گفتمان شیعی ـ انقلابی
3ـ دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطح بین‌المللی
مناقشات فلسفی و معرفتی با نظامات بین المللی خصوصا در حوزه کارآمدی و کرامت انسانی و مباحث سیاسی، فرهنگی، اجتماعی
4ـ بررسی سطح تاریخی انقلاب اسلامی
و مباحث مرتبط با جایگاه انقلاب اسلامی در تاریخ عالم.

برای دریافت محتوا، فایل پیوست را بارگذاری کنید.


شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷