هشدار خطيب جمعه وين در واکنش به جنايات غير انساني حاكمان سفاك بحرين

هشدار خطيب جمعه وين در واکنش به جنايات غير انساني حاكمان سفاك بحرين

خطيب جمعه وين در واکنش به جنايات غير انساني و طاغوت مآبانه حاكمان خونريز رژيم بحرين، نسبت به جامعه اسلامي بحرين هشدار دادند و تصريح کردند:

لغو تابعيت شيخ عيسى قاسم رهبر شيعيان اين كشور، اعطاى حكم ۹ سال حبس براى شيخ على سلمان دبيركل جمعيت الوفاق و دستگيرى و اخراج بسيارى از علماى شيعه، تخريب مساجد و نمادهاى شيعيان اين كشور، از مظاهر مخالفت و به حاشيه راندن مسلمانان در كشور بحرين است. اين جنايات در حالى صورت مى‏گيرد كه دنيا به راهبرد برافراشتن پرچم صلح و زندگي مسالمت آميز ميان ملل تلاش مي کند اما رژيم بحرين حق حيات را از شهروندان خود به ناحق مي گيرد. سازمان هاي بين المللي چگونه از کنار اين جنايات مغاير قوانين بين المللي و حقوق شهروندي مي گذرند و چشمان خود را بر جنايات آل سعود و آل خليفه در بحرين بسته اند؟

اعدام سه جوان بي گناه بحريني در هفته گذشته آن‏هم در شرايطى كه حكم اعدام آن‏ها در دادگاه قبلى رد شده بود، به‏منزله ريختن بنزين روى آتش زير خاكستر ارزيابى مى‏شود و احتمال تغيير مکانيسم اعتراضات مردم به دستگاه حاکميتي بحرين را در پي دارد. اين اقدام توحش آميز نقض حقوق شهروندي و خودزني رژيم آل خليفه است و جهان اسلام امروز داغدار حکومت هاي طاغوتي فاسد، ظالم و ناقض حقوق اوليه شهروندي است. رژيم آل خليفه خودکامگي و بي کفايتي خود را در اين ماجراي زشت به منصه ظهور نهاد؛ حاکمان سفاک بحرين بايد بدانند که از امروز مطابق سنت لايتغير الهي، شيب تند سقوط حکومتشان آغاز شده است و به برکت خون شهدا، و به برکت بيداري نهضت، و اعتراضات مردمي سقوطشان حتمي شده است. اين جانب به نمايندگي از همه نمازگزاران اين نقطه از عالم، ضمن اعلام اعتراض جدي، خطاب به حاکمان خونريز بحرين عرض مي کنم که جنايت قتل و آدمکشي در پرونده شما ثبت شد که حرکتي غير قابل بخشش است؛ منتظر خيزش مسلمانان در سرتاسر عالم عليه اين فساد غيرانساني و غيرديني باشيد و بدانيد که لعنت و خزي الهي بر شما جاري خواهد شد.

 

جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵