پاسخ به سؤالات شرعی

کاربر گرامی! مرکزاسلامی  آمادۀ پاسخ گویی مستقیم به سئوالات شرعی شماعزیران رادارد شمارۀ تلفن 004315977065 درضمن بانوان محترم می توانند درصورت تمایل در موارد احکام ویژۀ ماه مبارک رمضان با شماره های ذیل تماس بگیرند

عصرها:

ساعت 12:30 نهایت  14:30

سرکار خانم زمانی

00989350693801

ساعت 14:30 نهایت  17:30

سرکار خانم بهلول زاده

00989125515651

ساعت 18:30 نهایت  21:30

سرکار خانم میرمومنی

00989122125926

کارشناسان محترم در ساعات فوق پاسخگو هستند و در ساعات ديگر سوالات سروران را دريافت می نمايند و پاسخ خواهند داد.

پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵