پاسخ رئيس جمهور اتريش به پيام تبريک امام و رئيس مرکز

به نام خدا

پاسخ رئيس جمهور اتريش به پيام تبريک امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام

جناب آقای دکتر هاينس فيشر سال 2016 ميلادی را به حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری تبريک گفتند.

ايشان ضمن سپاسگزاری از صميميت و محبت امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام بهترين ها را در سال جديد برای ايشان آرزو کردند.

چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴