پنجمين کنفرانس بزرگ عاشورا در وين

پنجمين کنفرانس بزرگ عاشورا در وين

برگزاری پنجمين کنفرانس بزرگ عاشورا در وين

همزمان با آغاز ماه صفر و اربعين حسینی (ع) محبان اهل بيت عليهم السلام اقدام به برگزاری پنجمين کنفرانس عاشورا در وين نمودند.

این همایش بزرگ در تاریخ یکشنبه  30 اکتبر 2016  از ساعت 13 تا 17 و با حضور بیش از 600 نفر از عاشقان و شیفتگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با خوش آمدگويی آقای يوکسل بيلگين، نماينده جامعه اسلامی علويون اتريش برگزار گردید.

این کنفرانس شامل برنامه های متنوع و مختلفی از جمله قرائت آياتی از کلام الله مجيد، ایراد سخنرانی، اجرای تئاتر، تعزیه خوانی، عزاداری و سینه زنی هم چنين برگزاری نمايشگاه کتاب بود.

در اين همايش آقايان شيخ عال يرال، شيخ حسن کاناآتل و سيد موسی حسينی که به عنوان سخنرانان ویژه، ضمن ابراز خرسندی از اینکه این کنفرانس هر ساله بهتر و با شکوه تر از سال های قبل برگزار می شود، با اشاره به اهميت وحدت تمامی شیفتگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و دوری از تفرقه بين مذاهب اسلامی و هم چنين اهميت عاشورا سخنانی ايراد نمودند.

اجرای تئاتر، تعزیه خوانی، عزاداری و سینه زنی و بازديد از نمايشگاه کتاب برپا شده در محل از برنامه های ديگر اين همايش باشکوه بود.

 

اين مراسم باشکوه ساعت 17 پايان پذيرفت.

فایل های تصویری
کنفرانس بزرگ عاشورا  کنفرانس بزرگ عاشورا در وين کنفرانس بزرگ عاشورا در وين کنفرانس بزرگ عاشورا در وين کنفرانس بزرگ عاشورا در وين کنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وينکنفرانس بزرگ عاشورا در وين
یکشنبه ۹ آبان ۱۳۹۵