پيام تبريک امام و رئيس مرکز در روز معلم

بسم الله الرحمن الرحيم

پيام تبريک امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين
حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری به مناسبت روز معلم

حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری ضمن تبريک، تهنيت و قدردانی از معلمان گرانقدر، بيان کردند: در قرن معاصر، اسلام شناسی متفکر، عارفی واصل و مجاهد استاد شهيد مرحوم آية الله مطهری ظهور کرد، که به گردن جهان اسلام حق دارد. اين متفکر بزرگ و معلم عزيز در سال 1358 به دست شقی مردمی به شهادت رسيد و جهان اسلام از فيوضات فکری و آثار قلمی اين استاد بزرگوار محروم شد.

از آن پس روز شهادت اين استاد بزرگوار “روز معلم” نامگذاری شد. اين روز را به همه آن ها که به نحوی در امر تعليم تربيت فعال هستند، در کودکستان ها، مدرسه ها، دانشگاه ها و آکادمی ها، چه آن ها که در سلک معلمی هستند، به ويژه مربيان عزيز مدرسه فارابی وين و به طور اخص مديريت محترم اين مجتمع و چه آن هايی که به لحاظ صنفی در اين سلک نيستند، مانند مادران تبريک و تهنيت عرض می کنم.

چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴