پيام نوروزی امام و رئيس مرکز


باسمه تبارک و تعالی
با گرامی داشت نام و ياد بزرگ بانوی بهارآفرين دوران، زيباترين ياس کبود جهان، يگانه مادر معصوم همه ی فضيلت های جاويد هستی در هماره ی زمان و با آرزوی طلوع تنها بهار واقعی مردمان همراه با بهارآوران و مهدی ياوران فاطمی با قلبی سرشار از دوستی
و مهربانی و آرزوی امنيت و عدالت پايدار برای آحاد
جامعه ی جهانی و نفوس ايمانی فرارسيدن عيد فرخنده نوروز
را به شما معادباوران باايمان تبريک و شادباش عرض نموده
و از خداوند متعال برای همه خواهران و برادران گرامی سالی
قرين سعادت دنيا و آخرت آرزو می نمايم.

امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين
محمود منتظری

 

شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۴