پيام پروفسور بشته و اسقف سيلرچيچ به مرکز اسلامی درماه مبارک رمضان

پيام پروفسور بشته و اسقف سيلرچيچ به مرکز اسلامی درماه مبارک رمضان

خانم ها و آقایان مرکز امام علی                                                     

وین- آوریل 2020

زمان شفا بخش ماه رمضان که یکی از ستون های استوار جوامع اسلامی در سراسر جهان است، یکبار دیگر بازگشت، مسلمانان  به مرور زمان خود را در درون فرهنگ های مختلفی که پپش رویشان بود، جای دادند. به همین خاطر نیز  تعداد زیادی از سنت های مختلف  جغرافیائی بوجود آمدند.  هم اکنون موج پناهندگانی که به جوامع  دمکراتیک سکولار  روی آورده اند ، سعی دارند  تا از جهان مدرن بهره مند گردند در حالی که همچنان پایبند به اصول خود باقی مانده و اصرار بیش از پیش به این پایبندی را وظیفه اصلی خود می دانند.

از مسلمانان در این روزهای پر بخشش خواسته شده است که روزه ای سخت را متحمل شوند. چه زیبا است دیدن تلاشهای پر شور و شعف آنها که در سراسر جهان در جریان است. خداوند به کسانی که دستورات اورا بجان می خرند و از آن حراست می کنند، رحمت و نعمت خاص در نظر گرفته است.

بود و نبود ما بستگی تام به اراده و خواسته مقدس او دارد. لذا انجام امساک و روزه داری اقدامی است که مسلما باعث خوشحالی و افتخار خداوند تبارک و تعالی خواهد بود. او مکررا بما تذکر می دهد که آنچه را او بما عطا کرده با دیگران بویژه با مستمندان تقسیم کرده و به شراکت بگذاریم   و نیز در راستای وفاداری به وعده های او از بیماران عیادت می کنیم، به بی خا نما نها امید به زندگی دهیم و از خداوند نیز برای دیگران طلب مغفرت نمائیم.

شاید با کمک جمعی بتوانیم آن کنیم که در این دنیای سکولار به تنهائی قادر به انجامش نباشیم درست بهمین خاطر نیز ما مسیحی ها اینگونه خدمات اجتماعی را ارج می نهیم و همبستگی خود را از صمیم قلب با آن اعلام می داریم.

با سلام ها و احترامات فائقه و دعاهای خیر جهت به پایان رساندن موفقیت آمیز ماه مبارک رمضان، بتمایندگی از طرف مرکز خدماتی کلیسائی برای ادیان جهانی،

پتروس بشته

رئیس دپارتمان « ادیان در خدمت صلح» و دبیر کل مرکز خدماتی کلیسائی برای صلح جهانی  

و 

اسقف آندره سیلر چیچ

عضوشورای اسقف های ارتودوکس برای مباحث درون کلیسائی و رئیس افتخاری مرکز خدماتی کلیسائی برای صلح جهانی

سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹