پیام آقایان پتروس بشته و اسقف آندره چیلورچیچ

پیام آقایان پتروس بشته و اسقف آندره چیلورچیچ

 

                                                                                        وین. ماه جون 2017                                                                                                                                                                                               

جناب آقایان و خانمهای مرکز امام علی

 

برگزاری هر ساله ماه رمضان با توجه به وحی که بر پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) نازل شد، باید برای ما مسیحیان در سال جاری نیز مناسبتی جهت ابراز همبستگی با شما باشد.

پیامبر اسلام با روزه و نماز و با احترام به کلمات مقدس الهی و یادگیری آنها، راه رسیدن به خدا را در پیش گرفت و پس از سالها به مقصد خود رسید. او تجربیات بدست آمده از وحی الهی را با مؤمنین و همراهان معتقد خود در میان نهاد به این امید که تمامی انسانها را به این راه هدایت کند. لذا کلمات مقدسی را که دریافت کرد و در اختیار قرار داد، جواب سؤالات انسان هائی است که جستجو گرند و سؤالات زیادی دارند. انسانهائی که در زمان او و در سرزمین او میزیستند و تا به امروز نیز حضور دارند.

این نوع زندگی که مورد رضا و توجه خاص خداوند است، مؤمنین در تمامی ماه های رمضان، هرساله و در تمامی جهان به تجدید آن میپردازند. البته هستند هم کسانی که میان بر زده ( راه را کوتاه کرده) و میخواهند پیامی الهی را با ارتکاب به زور و بطور سریع و ناگهانی پیاده کنند. این امر باعث شده است که تعداد بسیار زیادی از مؤمنین واقعی در رنج و عذاب قرار گیرند.

امروز هم جواب انسانهای جستجو گری که بدنبال جوابهائی برای سؤالات خود هستند، همان جملات و کلمات مقدس وحی الهی است. راه روزه داری و دعا را مسیحیان نیز میپیمایند. آنها بدنبال آن هستند که پیام خداوند متعال را درست دریافت کنند، درست درک کنند و درست منتقل نمایند.این راهی است برای یادگیری و ممارست، لذا این جامعه که در حال فراگیری است، باید بتواند ما را بهم پیوند زند.

از خدا میخواهم که این ضیافت های مسرت بخش در این ماه مقدس، ما را به خدا و به یکدیگر نزدیکتر کند.

 

           پتروس بشته                                                          اسقف آندره چیلرجیچ

رئیس کانون ادیان برای صلح                                  نماینده مجمع ارتودکسی در دیالوگ ادیان

    مدیرمجمع ادیان جهانی                                         رئیس افتخاری مجمع ادیان جهانی

لطفاَ برای مشاهده اصل نامه، روی فايل PDF پيوست کليک نماييد

فایل های پیوست شده:
سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶