پیام امام مرکز اسلامی امام علی(ع) نسبت به تهاجم به بيت آيت الله شيخ عيسی قاسم

پیام امام مرکز اسلامی امام علی(ع) نسبت به تهاجم به بيت آيت الله شيخ عيسی قاسم

در روزهای پرالتهاب گذشته، شاهد جسارت و تهاجم وحشيانه رژيم آل‏ خليفه به بيت آيت‏ الله شيخ عيسى قاسم و تعرض ناجوانمردانه به حاميان اين عالم بزرگ بحرينى بوديم.

حمله وحشيانه به منزل آيت‏ الله شيخ عيسى قاسم و دستگيرى اين عالم وارسته نقض همه أصول انسانی و مبادی اخلاقی و نیز حمله به شرافت و حيثيت قاطبه مسلمانان جهان است. این جنایت دل صدها میلیون مسلمان اعم از شيعه و سنى را جريحه‏ دار كرد و شقاوت و خباثت دست‏نشاندگان استکبار را نمایان ساخت.

تلاش برای کشتن انسان های بیگناه و خاموش کردن صدای آزادی و ایجاد خفقان در کشورهای مختلف با بهره گیری از ابزارهای رسانه ای و حاکمیتی و توسط اسلحه و زندان و اقدامات غیرقانونی بازی با تابعیت افراد دوره ای بسیار سیاه و زشت را از سالهای جاری در تاریخ ثبت خواهد کرد.

زشتی اقدام تعدادی محدود در مواجهه با انسان های بیشمار به عنوان سرلوحه جرایم بشری و اقدامی شنیع، موجب تعجب انسان های آزاده فعلی و تاریخ می باشد.

برخورد خشونت‏آميز با مردم و كشتار جوانان بحرينى و سركوب علماى دين راهى به ثبات و تثبيت حكومت بحرين نخواهد گشود بلكه حكومتى كه به سركوب مردم روى آورد و با جنايت به‏دنبال ايجاد رعب در ساكنان يك سرزمين باشد، در حال زمينه‏سازى براى سقوط خويش و از ميان برداشتن خود است.

درخواست قاطع ما آن است كه آيت‏ الله شيخ عيسى قاسم بى‏قيد و شرط آزاد گردد و از كليه كشورها و ملت هاى مسلمان و از کلیه های انسان های آزاده و از تمامی سازمان های مرتبط با حقوق بشر انتظار مى‏رود در مقابل اين اقدام نابخردانه آل‏ خليفه عكس ‏العمل مناسبى نشان بدهند.

جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶