چگونگی پرداخت نذورات ماه محرم

چگونگی پرداخت نذورات ماه محرم

باسمه تعالی

و کسانی که نشانه های خدا را بزرگ شمارند، پس در واقع اين (کار آنان حاکی) از پارسايی دل هاست.

(سوره حج، آيه 32)

Das (ist so). Und wer die Zeichen Allahs ehrt – das rührt wahrlich von der Rechtschaffenheit der Herzen her.

(Die Pilgerfahrt (Al-Hadsch)/32)

 

بی شک برپايی مجلس عزاداری بزرگ پيشوای آزادگی و آگاهی حضرت امام حسين(ع) و ياران باوفايشان يکی از مصاديق روشن تعظيم شعائر الهی است.

مرکز اسلامی امام علی(ع) ضمن دعوت از شما عزيزان برای حضور در مجالس عزاداری و مرثيه سرايی، آمادگی خود را برای دريافت نذورات شما به صورت های زير اعلام می دارد:

  • تکميل فرم بانکی موجود در بسته پستی و يا شماره حساب بانک آستريا

IBAN: AT831200001754789401    BIC: BKAUATWW

  • دفتر مرکز اسلامی و اخذ قبض رسيد؛
  • صندوق های اختصاصی مستقر در مرکز.

 

با تشکر

مرکز اسلامی

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶