کارگاه آموزشی “امام‌شناسی”

کارگاه آموزشی “امام‌شناسی”

مرکز اسلامی امام علی(ع) با همکاری مسجد مقدس جمکران برگزار می‌کند

کارگاه آموزشی “امام‌شناسی”

                حجت شناسی

                گفتمان غيبت

                مسأله انتظار

مدرس: حجت الاسلام و المسلمين دکتر رضايی (استاد و پژوهشگر مسجد مقدس جمکران) (به شيوه وبينار- مجازی)

زمـــــان:

 سه شنبه 23 مای برابر با 2 خرداد 5 تا 8 عصر

جمعه 26 مای برابر با 5 خرداد ساعت 30/2 تا 30/5 عصر

مکــــــان:

مرکز اسلامی امام علی(ع) وين – سالن شماره 1

به افرادی که به طور کامل در جلسات حضور داشته باشند گواهی نامه پايان دوره اعطا می گردد.

سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶