کرسی های آزاداندیشی با موضوع سبک زندگی اسلامی

کرسی های آزاداندیشی با موضوع سبک زندگی اسلامی

شاخه علمی کانون فرهنگی جوانان مرکز اسلامی امام علی(ع) وین برگزار می کند:

کرسی های آزاداندیشی

با محوریت بحث در موضوع

سبک زندگی اسلامی

مسائل پیشنهادی مورد بحث در جلسه اول:

1- مفهوم سبک زندگی اسلامی چیست؟
2- منابع و معیار استخراج الگوی سبک زندگی اسلامی کدام است؟
3- چه مسائل و موضوعاتی را در زندگی امروزی با الگوی اسلامی و دینی میتوان پاسخ داد؟
4- با چه روشی میتوان از منابع دینی مسائل مورد نظر را بررسی و تحلیل کرد ؟
5- در اختلاف دیدگاهها در باره سبک زندگی با چه روشی به معیار اصیل دینی دست یابیم؟

و …

زمان جلسه اول: چهارشنبه 3 خرداد برابر با 24 مای 2017 – ساعت 17 تا 19

مکان: مرکز اسلامی امام علی(ع) وین، سالن کتابخانه

شرکت برای عموم برادران و خواهران علاقه مند آزاد است.

دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶