کلاس‌هاي آموزشي سال تحصيلي 97- 1396 کانون خواهران

کلاس‌هاي آموزشي سال تحصيلي 97- 1396 کانون خواهران

 شروع کلاس‌هاي آموزشي از ۶  اکتبر۲۰۱۷ مي باشد افرادي که تمايل به شرکت در اين کلاس ها را دارند حداکثر تا هفته اول اکتبر فقط روزهاي جمعه بعد از نمازجمعه به کانون خواهران مرکزاسلامي امام علي (ع) جهت ثبت نام مراجعه نمايند

شرايط ثبت نام و شرکت در کلاس‌ها:

1- تکميل فرم ثبت نام و تعهد نامه آموزشي به صورت حضوري خواهد بود.

۲- گذراندن دوره هاي پيش نياز کلاس هاي آموزشي لازم می باشد.

3 –کلاسهايي که تعداد داوطلبان آن به حد نصاب (۵ نفر) برسد تشکيل خواهد شد .

۴- هزينه ثبت نام ۱۰ يورو مي باشد.

 

در ضمن کلاس روخواني قرآن کريم ومعارف ديني ويژه نوجوانان و جوانان پسر پنجشنبه ها ساعت ۱۸

در کتابخانه برگزار مي شود.

شرايط و پيش نيازکلاس

زمان برگزاري کلاس

عنوان کلاس

از ۸ سال تا ۱۲ سال (دختر و پسر) جمعه           ساعت       ۱۶ فارسي آموزي کودکان (آموزش حروف الفبا جهت قرآن آموزي)
روخواني قرآن کريم و فارسي نويسي جمعه           ساعت      ۱۵ مفاهيم قرآن جلد (۱)
گذراندن مفاهيم قرآن کريم جلد يک وجلد دو  جمعه           ساعت   30 :16 مفاهيم قرآن جلد (3)
تسلط بر تجويد قرآن جمعه           ساعت       16   لحن و صوت قرآ ن کريم
روخواني و روانخواني کامل قرآن کريم جمعه           ساعت      ۱۸ تجويد قرآن کريم
  جمعه           بعد از نماز جمعه احکام بانوان
آشنايي کامل با حروف الفباي لاتين شنبه          ساعت         ۱۲ آموزش مقدماتي زبان آلماني
دختران ۸ تا ۱۵ سال- پسران ۸ تا ۱۰ سال

– دانستن حروف الفباي فارسي

شنبه          ساعت   12:30 آموزش روانخواني قرآن و معارف ديني
کودکان دخترو پسر ۸ تا۱۰ سال

– دانستن حروف الفباي فارسي

شنبه           ساعت       ۱۳ آموزش روخواني قرآن و معارف ديني
     شنبه         ساعت        ۱۳   اصول عقايد بررسي يکي از آثار استاد شهيد مطهري
  شنبه         ساعت          ۱۵ روخواني قرآن بزرگسالان
 گذراندن دوره روخواني قرآن کريم شنبه         ساعت    30 : 16
روانخواني قرآن بزرگسالان
  شنبه        ساعت     30 : 16
فارسي آموزي بزرگسالان (آموزش حروف الفبا جهت قرآن آموزي)
  شنبه        ساعت     30 : 16 آموزش خياطي
شنبه        ساعت     30 : 16 کلاس هنري و آشپزي
  شنبه          ساعت         ۱۰ واليبال بانوان

 

 

 

 

 

کانون خواهران مرکز اسلامي امام علي (ع)- وين

Mollardgasse 50, 1060 Wien

Tel.: +43 1 59 770 65222 & Fax: +43 1 59 770 65 220 & [email protected]&www.izia.at& @iziaw

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶