گزارش مرکز اسلامی امام علی (ع) در خصوص برگزاری مراسم فرهنگی محرم

گزارش مرکز اسلامی امام علی (ع) در خصوص برگزاری مراسم فرهنگی محرم

به منظورتبیین اهداف ارزشمند و انسانی امام حسین (ع)، امام سوم شیعیان که مورد تکریم و احترام همه آزادی خواهان در طول تاریخ بوده مراسم فرهنگی ویژه محرم درمحل مرکز اسلامی امام علی (ع) برگزارگردید.

دراین گردهمایی که با حضورسفرا، دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران و تنی چند از مدعوین وبا اطلاع رسانی به پلیس برگزارشد، حاضرین درجلسه بار دیگرارزش های متعالی انسانی چون کرامت ذاتی انسان، آزادگی ایثار، عقلانیت و معنویت را مورد تأکید و تکریم قراردادند.

لازم به ذکراست نظربه شرایط خاص کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی اعلام شده از سوی مسوولان دولت محترم اتریش، در این مراسم تمامی شرکت کنندگان که با ثبت نام قبلی حضورداشتند  ضمن رعایت فاصله ی اجتماعی کلیه پروتکل های بهداشتی را به طورجدی رعایت کردند.

مرکز اسلامی امام علی (ع) 

چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹