گفت و گوي صمیمی صدر اعظم اتريش با نماينده جامعه شيعيان

گفت و گوي صمیمی صدر اعظم اتريش با نماينده جامعه شيعيان

باسمه تبارک و تعالی

گفت و گوي صمیمی صدر اعظم اتريش با نماينده جامعه بزرگ شيعيان در اين كشور

حجة الاسلام والمسلمين جناب آقای منتظري امام جامعه شيعيان در اتريش به همراه ديگر نمايندگان جوامع مذهبي به رسميت شناخته شده در اتريش با ورنر فايمن صدر اعظم اين كشور روز سه شنبه 22 مرداد 1392 برابر با 13 آگوست 2013 ديدار كردند.

حجة الاسلام والمسلمين جناب آقای منتظري كه به نمايندگي از جامعه شيعيان اتريشي، ايراني، ترك، عراقي، افغانستاني، سوري، لبناني و پاكستاني در اين ديدار حضور يافته بودند، از مواضع عقلاني و انسان دوستانه صدراعظم اتريش در عرصه هاي مختلف، تقدير كردند.

نماينده جامعه شيعيان در اتريش همچنين با اشاره به انتخابات آتي شوراي ملي اتريش، براي جناب آقای فايمن آرزوي موفقيت كردند.

صدراعظم اتريش نيز ضمن ابراز خرسندي از نظرات مثبت نماينده جامعه شيعيان اتريش، براي جامعه بزرگ شيعيان در اين كشور آروزي موفقيت كرد.

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۲