۲۵ کلید و رمز موفّقیت در بیانات امام جعفر صادق علیه‌السلام

از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند:
۱- «طلبتُ الجنّة، فوجدتها فی السّخاء؛
بهشت را جست وجو نمودم. پس آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم.»

۲- «و طلبتُ العافیة، فوجدتها فی العزلة؛
و تندرستی و رستگاری را جست وجو نمودم. پس آن را در گوشه گیری (مثبت و سازنده) یافتم.»

۳- «وطلبت ثقلاً لمیزان، فوجدتها فی شهادة ان لا اله الّا الله و محمّد رسول الله؛
و سنگینی ترازوی اعمال را جست وجو نمودم. پس آن را در گواهی به یگانگی خدای تعالی و رسالت حضرت محمّد(ص) یافتم.»

۴- «وطلبت السرعة فی الدخول الی الجنّة، فوجدتها فی العمل لله تعالی؛
سرعت در ورود به بهشت را جست وجو نمودم. پس آن را در کار خالصانه برای خدای تعالی یافتم.»

۵- «وطلبتُ حبّ الموت، فوجدته فی تقدیم المال لوجه الله؛
و دوست داشتن مرگ را جست وجو نمودم. پس آن را در پیش فرستادن ثروت (انفاق) برای خشنودی خدا یافتم.»

۶- «و طلبت حلاوة العبادة، فوجدتها فی ترک المعصیة؛
و شیرینی عبادت را جست وجو نمودم.پس آن را در ترک گناه یافتم.»

۷- «و طلبت رقّة القلب، فوجدتها فی الجوع و العطش؛
و رقّت (نرمی) قلب را جست وجو نمودم.پس آن را در گرسنگی و تشنگی (روزه) یافتم.»

۸- «وطلبت نورالقلب، فوجدته فی التفکر و البکاء؛
و روشنی قلب را جست وجو نمودم. پس آن را در اندیشیدن و گریستن یافتم.»

۹- «وطلبت الجواز علی الصراط، فوجدته فی الصدقة؛
و (آسانی) عبور بر صراط را جست وجو نمودم. پس آن را در صدقه یافتم.»

۱۰- «و طلبت نور الوجه، فوجدته فی صلاةاللیل؛
و روشنی رخسار را جست وجو نمودم. پس آن را در نماز شب یافتم.»

۱۱- «و طلبت فضل الجهاد، فوجدته فی الکسب للعیال؛
و فضیلت جهاد را جست وجو نمودم. پس آن را در به دست آوردن هزینة زندگی زن و فرزند یافتم.»

۱۲- «و طلبت حب الله عزّوجل، فوجدته فی بغضا اهل المعاصی؛
و دوستی خدای تعالی را جست وجو کردم. پس آن را در دشمنی با گنهکاران یافتم»

۱۳- «و طلبت الرئاسة، فوجدتها فی النصیحة لعبادالله؛
و سروری و بزرگی را جست وجو نمودم. پس آن را در خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم.»

۱۴- «و طلبت فراغ القلب، فوجدته فی قلة المال؛
و آسایش قلب را جست وجو نمودم. پس آن را در کمی ثروت یافتم.»

۱۵- «و طلبت عزائم الامور، فوجدتها فی الصبر؛
و کارهای پر ارزش را جست وجو نمودم. پس آن را در شکیبایی یافتم.»

۱۶- «و طلبت الشرف، فوجدته فی العلم؛
و بلندی قدر و حسب را جست وجو نمودم. پس آن را در دانش یافتم.»

۱۷- «و طلبت العبادة فوجدتها فی الورع؛
و عبادت را جست وجو نمودم. پس آن را در پرهیزکاری یافتم.»

۱۸- «و طلبت الراحة، فوجدتها فی الزهد؛
و آسایش را جست وجو نمودم. پس آن را در پارسایی یافتم.»

۱۹- «و طلبت الرفعة، فوجدتها فی التواضع؛
برتری و بزرگواری را جست وجو نمودم. پس آن را در فروتنی یافتم.»

۲۰- «و طلبت العزّ، فوجدته فی الصدّق؛
و عزّت (ارجمندی) را جست وجو نمودم. پس آن را در راستی و درستی یافتم.»

۲۱- «و طلبت الذلة، فوجدتها فی الصوم؛
و نرمی و فروتنی را جست وجو نمودم. پس آن را در روزه یافتم.»

۲۲- «و طلبت الغنی، فوجدته فی القناعة؛
وتوانگری را جست وجو نمودم. پس آن را در قناعت یافتم.»

۲۳- «و طلبت الانس، فوجدته فی قرائة القرآن:
و آرامش و همدمی را جست وجو نمودم. پس آن را در خواندن قرآن یافتم.»

۲۴- «و طلبت صحبة النّاس، فوجدتها فی حسن الخلق؛
و همراهی و گفت وگوی با مردم را جست وجو نمودم. پس آن را در خوش خویی یافتم.»

۲۵- «و طلبت رضی الله، فوجدته فی برّ الوالدین؛
و خشنودی خدای تعالی را جست وجو نمودم. پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم.»

📚 منبع: مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۱۷۳-۱۷۴، ح ۱۳۸۱۰.

🏴 ۲۵ شوال سالروز شهادت رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه‌السلام تسلیت باد!

 

دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷