جلسه مشاوره مسئولين شهرداری با اقشار مقيم

جلسه مشاوره مسئولين شهرداری با اقشار مقيم

جلسه مشاوره مسئولين شهرداری با اقشار مقيم

به اطلاع می رساند جلسه پرسش و پاسخ در خصوص خدمات دهی نهادها و سازمان های اجتماعی دولت اتريش به تمامی اقشار مقيم (بدون در نظر گرفتن نحوه اقامت آنان) از قبيل اشتغال، مسکن، خدمات رفاهی، خدمات آموزشی و بهره مندی از حقوق شهروندی و نيز ارائه تسهيلات ويژه به جوانان

با حضور مسئولين شهرداری وين

در تاريخ جمعه 19 مای 2017 برابر با 29 ارديبهشت 1396 از ساعت 18

در مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين برگزار می گردد.

فایل های تصویری
جلسه مشاوره مسئولين شهرداریجلسه مشاوره مسئولين شهرداریجلسه مشاوره مسئولين شهرداریجلسه مشاوره مسئولين شهرداریجلسه مشاوره مسئولين شهرداریجلسه مشاوره مسئولين شهرداری
جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶