محفل معنوی انس با قرآن کریم

محفل معنوی انس با قرآن کریم

محفل معنوی انس با قرآن کریم

سه‌شنبه ۱۰ آپریل ۲۰۱۸ساعت ۱۸:۲۰ الی ۱۹:۲۰

شامل برنامه‌های زیر:
قرائت
تجوید
تفسیر

در مرکز اسلامی امام علی علیه‌السلام وین

برگزار می شود.

سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷