به نام خداوند بخشنده مهربان گزارش برگزاری مراسم سوگواری دهه آخر صفر، اربعين حسينی(ع) و رحلت پيامبر بزرگوار اسلام(ص) و سبط اکبر پيامبر(ص) حضرت امام حسن مجتبی(ع) مرکز اسلامی امام ...