لیست نوشته ها: کانون خواهران

  • جدول کلاس های آموزشی سال تحصیلی 96- 1395
    جدول کلاس های آموزشی سال تحصیلی 96- 1395
    به نام خدا کلاس های آموزشی سال تحصیلی 96- 1395 کانون خواهران مرکز اسلامی امام علی (ع) - وین روز عنوان درس ساعت مکان شرایط و پيش نيازکلاس شنبه روخوانی ...
  • معرفی کانون خواهران
    معرفی کانون خواهران
    به نام خدا اين کانون در جهت بر طرف نمودن نيازهای مذهبی و فرهنگی خواهران با تشکيل گروه بانوان وگروه جوانان و نوجوانان اهداف و برنامه‌های خود را دنبال و ...