الهيات زندگی 78

بسم الله الرحمن الرحيم

اُوصيکُم عِبـادَالله وَ نَفْسی بِتَقْــوَی الله

خطيب جمعه در خطبه های نماز جمعه امروز، دوم ماه مبارک رمضان 1436 برابر با 29 خرداد 1394 در ادامه بحث درباره ی “الهيات زندگی” به توضيح تکميلی يکی ديگر از آموزه های اسلام پرداختند.

در طليعه خطبه اول، امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين، خود و نمازگزاران را در اولين جمعه ماه مبارک رمضان به “تقوای الهی و پرهيزکاری” دست دوستی دادن به خوبی ها و انزجار از رذيلت ها سفارش نمودند.

حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری در خطبه اول نماز جمعه پيرامون ” هوای نفس” چنين اشاره نمودند:
به تناسب قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان، صدر اعمال وارد شده در اين ماه، عبارتند از تلاوت قرآن کريم، صله ارحام، کمک به ايتام و مخالفت با هوای نفس؛ هوای نفس يکی از رذيلت هايی است که انسان را از سمت فضيلت ها دور می کند، و سمت و سوی زندگی را به نابودی می برد.

در کلام امام المتقين حضرت امام علی بن ابی طالب عليه السلام است که فرمودند: “مردم بدانيد هوای نفس توجه و تمايل افسار گسيخته به تمايلات درونی انسان هاست و هوای نفس به سوی پست ترين پست ها هدايت می کند.”

بر اساس روايات و هشدارهاي معصومين عليهم السلام، هوای نفس، يکی از خطرناک ترين دشمنانی است که در کمين انسان نشسته است؛ هوای نفس فرمانده لشکر ابليس است.
کسانی که در اين ماه مبارک موفق می شوند با هوای نفس خود مبارزه نمايند، قطعا به توفيقات بزرگی دست پيدا می کنند.
امام جعفر صادق عليه السلام در روايتی نورانی فرموده اند: “مردم بر حذر باشيد از هوای نفس خود؛ چنان که از دشمن خود در هراسيد و چيزی برای آدمی از هوای نفس و سخنان حساب نشده که بر زبان می آيد خطرناک تر نيست.”

در خطبه دوم نماز جمعه، خطيب جمعه در خصوص روزه اشاره نمودند: يکی از شاه کليدهای بهداشت جان و تن، روزه است؛ روزه يک هديه ی الهی است که برای درمان جسم و روح آورده شده است. در بين عبادت هايی که وارد شده است، نسخه بی نظيری است. از خداوند متعال طلب می کنيم به ما توفيق يک روزه داری تام و جامع به ما عنايت بفرمايد.

والسلام عليکم و رحمة ا… و برکاته

پخش
دریافت فایل
الهيات زندگی 78 نماز جمعه
حجـة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری
حجـة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری

بایگانی‌سالانه

جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۹۴