الهيات زندگی 82

بسم الله الرحمن الرحيم

اُوصيکُم عِبـادَالله وَ نَفْسی بِتَقْــوَی الله

خطيب جمعه در خطبه های نماز جمعه امروز، 2 مرداد 1394 در ادامه بحث درباره ی “الهيات زندگی” به توضيح تکميلی “سلامت قلب” که يکی ديگر از آموزه های اسلام است، پرداختند.

در طليعه خطبه اول، امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين، خود و نمازگزاران را در اولين جمعه ماه شوال به “تقوای الهی و پرهيزکاری” و دست دوستی دادن به خوبی ها و انزجار از رذيلت ها سفارش نمودند.

ايشان درباره تقوا اشاره نمودند: التزام به تقوا، منطق استفاده درست، لذت ماندگار و بدون زيان از نعمت های الهی است. هر کس در راه تقوا گام بگذارد، بی شک در مراحل متعدد زندگی، از ميوه بسيار با برکت اين درخت استفاده خواهد کرد. رعايت تقوا نه تنها برای ما، بلکه برای نسل ما مفيد است. پدران و مادران با تقوا، مسير پيمودن راحت تر ايمان را برای فرزندانشان فراهم می کنند. آن چه که پيامبران الهی برای انسان ها آورده اند، نه تنها برای آخرت، بلکه برای زندگی در هر حالی است.

حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری در خطبه اول نماز جمعه در ادامه بحث ” سلامت قلب ” چنين اشاره نمودند:

عوامل مؤثر در سلامت و بهداشت دل:
اولين عامل، قرائت و تفکر در قرآن است؛ سوره يونس آيه 57؛

در کلامی نورانی از اميرمؤمنان حضرت امام علی عليه السلام است که فرمودند: مردم آموزش قرآن را اهتمام بورزيد، بهترين سخن ها در قرآن است؛ کسانی که قرآن خواندن را می دانند، در آن تفکر کنند؛ در سايه قرآن و در تفکر در قرآن می توانيم استعدادهای خود را شکوفا کنيم؛ و با نور قرآن خود را درمان کنيم؛ به تحقيق شفای دل ها در قرآن است.

ديگر عامل، معاشرت با صاحبان فضيلت است.
از اميرمؤمنان عليه السلام آمده است که صاحبان فضيلت، پرهيزگاران هستند.

عامل ديگر، ديدار با نيکوکاران است؛
ديدار با نيکوکان، انديشمندان و اهل معرفت، دل ها را آباد می کنند.

والسلام عليکم و رحمة ا… و برکاته

قابل توجه است، فايل صوتی خطبه ها نيز قابل دسترسی است

پخش
دریافت فایل
الهيات زندگی 82 نماز جمعه
حجـة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری
حجـة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری

بایگانی‌سالانه

جمعه ۲ مرداد ۱۳۹۴