الهيات زندگی 85

بسم الله الرحمن الرحيم

اُوصيکُم عِبـادَالله وَ نَفْسی بِتَقْــوَی الله

خطيب جمعه در خطبه های نماز جمعه امروز، 2 محرم 1437 برابر با 24 مهر ماه 1394 در ادامه بحث درباره ی “الهيات زندگی” به توضيح تکميلی يکی ديگر از آموزه های اسلام پرداختند.

در طليعه خطبه اول، امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين، خود و نمازگزاران را در اولين جمعه ماه محرم به “تقوای الهی، احترام به مقام شامخ خداوند تبارک و تعالی در خلوت و در جلوت، پرهيزکاری عمل جامع به تقوا” و دست دوستی دادن به خوبی ها و انزجار از رذيلت ها سفارش نمودند.

حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری در خطبه اول نماز جمعه پيرامون “الهيات زندگی و قيام حضرت سيدالشهداء عليه السلام ” چنين اشاره نمودند:

قيام سيدالشهدا عليه السلام يک تجسد کاملی از الهيات زندگی است؛ آموزه های آن امام همام و نحوه ی زندگی امام مهربانی ها، يک نمونه ی کامل و اسوه ی بسيار روشنی از الهيات زندگی است.

در اين الهيات زندگی حسينی، مهربانی و نيکی کردن يک جايگاه ويژه دارد؛ نيکی به پدر و مادر، خانواده، فرزندان، همسر، خواهران و برادران و خويشاندان از يک اهميت ويژه برخوردار است و دارای اجر و ثواب بسياری است.

حضرت محمد بن عبدالله صلی الله عليه و آله در اين باره می فرمايند: هر کس قبر پدر و مادر خود را هر روز جمعه زيارت کند، بخشوده می شود و از نيکوکاران به حساب می آيد.

ايشان در ادامه يادآور شدند: يکی از آثار قرب الهی، جلب رضايت الهی است که در سايه نيکی به پدر و مادر و مهربانی با آن ها تأمين می شود. همان طور که خداوند در لوح محفوظ فرموده است، خشنودی خدا در گرو خشنودی پدر و مادر است.

خطيب جمعه تأکيد نمودند: مسلمانان به ويژه پيروان امام مهربانی ها و مکتب عاشورا که مکتب مهربانی و شفقت است، موظف به امر مهم نيکی به خانواده هستند.

هم چنين درباره گرامی داشتن فرزندان به روايتی از رسول اکرم صلی الله عليه و آله و سلم اشاره نمودند: فرزندان خود را گرامی بداريد و به آن ها شخصيت بدهيد آنان را خوب تربيت کنيد که موجب مغفرت خداوند خواهد بود.

در خصوص نيکی و رفتار خداپسندانه به همسر، ايشان توصيه های فراوانی نمودند.
در خطبه دوم خطيب جمعه پس از دعوت به تقوای الهی اشاره نمودند:
اگر خانه دل را به سمت خورشيد تقوا بسازيم، از برکات، نور و حرارت نشاط بخش ماندگار تقوا بهره مند می شويم. در مسير تقوا و با تقوا بودن است که برای انسان بهره مندی و نشاط پايا و ماندگار را به ارمغان خواهد آورد.
در ادامه امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام در خصوص محرم و اقامه عزای سيدالشهدا عليه السلام و ياران باوفايشان و مدرسه ی بزرگ حسينی اشاره نمودند: قيام سيد الشهدا عليه السلام، مانند مدرسه ای، که انصافاً فرصت بی نظيری برای پيوند عميق تر با نماز و قرآن می باشد و نتيجه آن نهراسيدن از عده دشمانان، فداکاری و گذشت، نورافشانی علمی و بصيرت افزايی و نيکی های دگر در زندگی ما تلألو خواهد کرد.

در پايان خطيب جمعه اشاره نمودند: در جغرافيای سياسی جهان اسلام مهم ترين دغدغه هم چنان حرکت های زشت تروريستی، توسط گروه های مزدوری است که نام اسلام و انسانيت را به سرقت برده اند؛ و جای تأسف و اندوه دارد که آن ها هم چنان از کانون های نامشروع قدرت و ثروت حمايت می شوند. بدين وسيله انزجار خود را از اين حرکت های غير انسانی اعلام می نماييم.
والسلام عليکم و رحمة ا… و برکاته

پخش
دریافت فایل
الهيات زندگی 85 نماز جمعه
حجـة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری
حجـة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری

بایگانی‌سالانه

جمعه ۲۴ مهر ۱۳۹۴