تربيت اسلامی(5)

خطبـه‌ نمازجمعـه

حجـت الاسـلام و المسلمين جناب آقای منتظری
امام و رئيس مرکز اسلامی امام علی عليه السلام وين

26 آبان 1391 برابر با 1 محرم 1433 و 16 نوامبر2012


خطبه اول
تربيت اسلامی (5)

• اهانت و درمان آن
يکی ازبيماری های روحی و آفات زبانی ناديده گرفتن ارزش ديگران و تحقيرايشان است. دراين خطبه ضمن تبيين مطالبی پيرامون ” اهانت ” به “راه های درمان آن” می پردازيم.
• تعريف
اهانت عبارت است از تحقيرو پايين آوردن مقام ديگری و کوچک کردن شخصيت او!
• اقسام اهانت
– اهانت ازجهت ابزاربه: گفتاری، رفتاری و نوشتاری تقسيم می شود.
– اهانت ازجهت شخص اهانت شده به: اهانت به انسان، اهانت به خود، اهانت به ديگری
( فردو جمع)، اهانت به غيرانسان (اهانت به مقدّسات و باورهای دينی، تحقيرآفرينش الهی، سبک ساختن آن چه مقدرمی کنند) تقسيم می شود.
• نکوهش اهانت ازديد شرع
پيامبراکرم صلی الله عليه وآله فرمودند: من احتقرمؤمنا لم يجمع الله بينهما فی الجنه الاّ أن يتوب
( مستدرک، ج9، ح10355)
هرکس مؤمنی را کوچک کند، خداوند ميان او و آن مؤمن دربهشت جمع نکند مگرآن که توبه کند.
امام صادق عليه السلام فرمودند: من استخف بمؤمن فينا استخفّ و ضَيَّعَ حُرمه الله عزّوجّل
( کافی، ج8 ح 73 )
هرکس مؤمنی را سبک شمارد ما را سبک کرده و حرمت خداوند عزّوجل را از بين برده است.
امام باقرعليه السلام فرمودند: زمانی که پيامبربه معراج رفت ازخداوند پرسيد: پروردگارمن! مؤمن نزد توچه حالی دارد؟ خداوند فرمود: ای محمّد! هرکس به يکی ازدوستان من اهانت کند به تحقيق مرا به جنگ طلبيده است و من درياری کردن دوستانم سريع ترازهرچيزی هستم! ( وسائل الشيعه، ج 12،ح 16266)
امام صادق عليه السلام فرمودند: لايستَخفّ بأحد (وسايل – ج9،ح 12109)
هيچ کس را سبک مساز!
مؤمن نه تنها به ديگران اهانت نمی کند بلکه خود رانيزذليل و خوارنمی کند.
امام صادق عليه السلام فرمودند: لاتذلّوانفسکم ( وسائل الشيعه، ج 27، ح 34084)
• ريشه های درونی اهانت
1- دشمنی 2- حسد 3- تکبّر 4- طمع 5- بی ادبی و سوء خلق
• پيامدهای اهانت
1- خوارو خفيف شدن؛ امام صادق عليه السلام فرمودند: من حَقَّرَ مؤمنا اواستخَفَّ به حقّره الله (وسايل الشيعه،ج12، ح 16273)
هرکس مؤمنی را کوچک کند يا سبک شمارد خداوند اورا کوچک خواهدکرد.
2- دشمنی خدا ؛
پيامبراکرم صلی الله عليه فرمودند: من أهان فقيرا مسلماًمن أجل فقره واستخَفَّ به فقد استتخفّ بالله و لم يزل فی غضب الله و سخطه حتی يُرضيه ( وسايل الشيعه، ج 12، ح16275)
هرکس به مسلمان فقيری برای فقرش اهانت کند و اورا سبک شمارد به تحقيق خداوند اوراسبک می شمارد و هميشه درخشم وغضب خداوند خواهدبود و تازمانی که آن فقيررا راضی کند.
3- دشمنی مردم؛
امام صادق عليه السلام فرمودند: واعلموا انّ من حقّراحداً من المسلمين ألقی الله عليه المَقت منه و المَحقره حتی يَمقُتُه الناس والله له اشدّ مَقتا( کافی، ج8، ح1)
بدانيد همانا هرکس فردی ازمسلمانان راتحقيرکند خداوند دشمنی و کوچکی را برای او می افکند تا آن جا که مردم اورا دشمن بدارند و دشمنی خدا برای اوشديدتراست.
4- بلا و ناگواری دردنيا؛
امام صادق عليه السلام فرمودند: إنّ الله عزّوجلّ بعث نبيّا الی قومه واوحی اليه ان قل لقومک …. و لا يستخقفوا بأوليائی فانّ لی تسطوات عند غضبی لايقوم لها شئ من خلقی( کافی، ج 2، ح 25)
همانا خداوند عزوجل پيامبری را به سوی قومش برانگيخت وبه او وحی کرد که به قومت بگو….. و دوستان مرا خوارو خفيف نسازيد پس همانا من هنگام خشم مجازات بسيارشديد ی دارم که هيچ يک از آفريده هایم را تاب آن نيست!
•- راه های درمان اهانت
1- تأمل و دقت درپيامدهای زشت اهانت
2- ريشه کن کردن علل اين رفتارناپسند( تکبّر،حسد، حرص، طمع، دشمنی، سوء خلق)
3- کلام خوش و بزرگداشت ديگران رفتارپسنديده ای است که باعث ضعف روحيه اهانت و پرخاشگری درفردبيمارمی شود.


خطبه دوّم

دراين خطبه به مناسبت ايّام دومطلب مهّم را خدمت شما نمازگزاران عزيزتقديم می کنيم:
مطلب اول؛ گرچه در کارنامه حيات اجتماعی بشر, حماسه های بسياربزرگی در طول تاريخ به ثبت رسيده است اما به اعتراف بسياری از صاحب نظران جهان هيچ يک از رخدادهای تاريخی قابل مقايسه با حماسه عاشورای امام حسين عليه السلام نيست. درباره علل امتياز اين نهضت از سايرقيام های آزادی بخش ديدگاه های مختلفی وجود دارد.
از جمله وجوه اساسی امتياز اين قيام علاوه بررهبری، اهداف و انگيزه های قيام”ويژگی های پيروان رهبری آن” است.
روشن است که پرداختن به همه اين ويژگی ها دريک خطبه ممکن نيست. دراين مجال هدف اين است که با اشاره به برخی از ويژگی های جوانانی که تا آخرين قطره خون خويش از رهبری و اهداف والای اين نهضت دفاع کردند تصويری هرچند ناقص از آن بزرگواران جهت الگوگيری جوانان عزيز ارائه کنيم.
ازجمله کمالاتی که جوانان عاشورا به دليل آراستگی به آن ها توانستند در ايفای وظايف خطير و حساس خود موفق باشند می توان به امورزيراشاره کرده:
ايمان راسخ، بصيرت، وفاداری، ادب، پای بندی به احکام و ارزش ها، صبر،استقامت، شجاعت ، شهامت، ايثاروفداکاری، عفو و بخشش، آزادگی، عزت نفس، اخلاص و رأفت و…
اميد است که با تأمل دراوصاف جوانان عاشورايی آنان را الگوی زندگی خويش قراردهيم.
چند تذکّر درارتباط با مجالس عزاداری نيز لازم است که به عرض می رسانم:
اولاً: تشکّرمی کنم از حضورپرشوروبی نظيرشما گراميان ( درمقايسه با سايرمراکز اسلامی دراروپا ) چه به لحاظ کمّی و چه به لحاظ کيفی.
ثانياً: آيين نامه ای با عنوان« منشورآراستگی و نظم در مراسم مذهبی» تهيه شده است که خواهش می کنم مفاد آن را جدی گرفته و نسبت به آن اهتمام جدّی داشته باشيد.
ثالثاً: نهايت استفاده را از فرصت ايجاد شده برای کودکان و نوجوانان عزيز با بهره گيری از “جنگ ويژه محرم” و برنامه های متنوع فراهم شده بنمائيد.
رابعاً: بايد حمايت کنيم از برنامه های مرکز به هر نحوی که می توانيم و قدرت داريم.
مطلب دوم: درباره غزه است که متأسفانه اين روزها صهيونيست ها به وسيله جوخه های کشتار ودر شکل تروريسم دولتی موج جديدی ازحملات وحشيانه و کشتارجمعی راعليه برداران وخواهران مسلمان ما درغزّه ازسرگرفته اند. و به طورآشکار قوانين مسلم حقوق بشرمورد اتفاق و قبول همه ملت های جهان را چون گذشته زيرپا گذاشته اند ما ضمن محکوم کردن اين جنايت ضدّ بشری که طی آن حتی زنان و کودکان نيز آماج حملات بی رحمانه قرارگرفته اند ازمسوولان و سازمان های حقوقی دنيا قاطعانه می خواهيم که به وظايف قانونی و انسانی خود دراين زمينه اقدام کنند و جلوی استمراراين جنايات را به هرنحو ممکن بگيرند. والسلام عليکم و رحمة الله


Thema der Ansprache
Islamische Erziehung, Teil 5

Erniedrigung, und wie man sie heilt
Den Wert anderer Menschen nicht zu schätzen und sie zu erniedrigen ist eine Krankheit der Seele und befällt die Zunge wie ein Schädling. In dieser Ansprache besprechen wir das Thema der „Erniedrigung“ und befassen uns damit, wie man diese Krankheit heilen kann.
Bedeutung
Erniedrigung bedeutet, die Persönlichkeit eines anderen Menschen zu verachten und dies auszudrücken.
Die Arten der Erniedrigung
Nach Mitteln aufgeteilt, kann die Erniedrigung in Worten, in Schrift, oder in einer Handlungsweise ausgedrückt werden.
Nach Zielen aufgeteilt, kann die Menschheit, die Person selbst oder eine (bzw. mehrere) Person(en), sowie andere Dinge als ein Mensch (z.B. Heiligtümer, religiöse Überzeugung, Geschöpfe Gottes und Gottes Zuwendungen).
Der Islam mahnt vor Erniedrigung
Der hl. Prophet (s.) sprach: „Wer einen Gläubigen erniedrigt, der wird niemals zusammen mit dem Gläubigen ins Paradies kommen, es sei denn, er kehrt zurück.“
Imam Sadegh (as.) sagt: „Wer einen Gläubigen erniedrigt, der hat uns erniedrigt und Gott den Erhabenen beleidigt.“
Imam Bagher (as.) sagt: „Als der hl. Prophet (s.) sich steigerte um Gott anzutreffen, fragte er ihn: Mein Schöpfer! Wie stehst Du zu den Gläubigen? Er bekam die Antwort: O Muhammad! Wer meine Freunde erniedrigt, der hat mir wahrlich den Krieg erklärt, und ich helfe meinen Freunden am schnellsten!“
Imam Sadegh (as.) sagte: „Erniedrige niemanden!“
Ein Gläubiger erniedrigt weder andere, noch sich selbst.
Imam Sadegh (as.) sagte: „Entwürdigt euch nicht selbst!“
Die äußeren Ursachen
Feindseligkeit, Neid, Eitelkeit, Gier, mangelhafte Manieren und Höflichkeit
Die Folgen
1. Man erniedrigt sich selbst. Imam Sadegh (as.) sagte: „Wer einen Gläubigen erniedrigt, der wird von Gott erniedrigt.“
2. Man wird als Feind Gottes angesehen; der hl. Prophet (s.) sprach: „Wer einen bedürftigen Muslim seiner Armut wegen erniedrigt, der wird wahrlich von Gott erniedrigt und handelt sich seinen ewigen Zorn ein, bis ihm der erniedrigte vergibt.“
3. Man handelt sich den Groll der Menschen ein; Imam Sadegh (as.) sprach: „Und wisset, jener der auch nur einen Muslim erniedrigt, der wird wahrlich von Gott erniedrigt und als Feind gesehen, so dass ihn das Volk auch als Feind sieht, doch Gott zum Feind zu haben wird die schwersten Folgen haben.“
4. Unheil im Diesseits; Imam Sadegh (as.) sagt „Wahrlich hat Gott der Erhabene einen Propheten unter seinem Volk auserwählt und ihm offenbart: Sprich zu deinem Volk: „Erniedrigt meine Freunde nicht, denn, wahrlich, ist meine Strafe schwer und für kein Geschöpf erträglich, wenn ich erzürnt werde!““
Der Ausweg
1. Man gedenkt der hässlichen Folgen der Erniedrigung
2. Man entwurzelt die Ursachen dieses verwerflichen Verhaltens (Eitelkeit, Neid, Gier, Groll, schlechtes Verhalten)
3. Schön zu reden und andere zu Schätzen ist ein schönes Verhalten, welches den Hang zur Erniedrigung und Aggression im Menschen zügelt.
Die zweite Ansprache
In dieser Ansprache möchte ich angesichts der heutigen Geschehnisse zwei Themen mit euch werten Betenden besprechen.
Erstens: Viele, große Heldentaten sind in die Geschichte der Menschheit eingetragen worden, doch viele Experten der Welt bezeugen, dass keines dieser Geschehnisse mit Aschura vergleichbar ist. Es gibt verschiedene Ansichten darüber, was die Geschehnisse des Aschura unter den anderen Aufständen der Freiheitskämpfer dieser Welt hervorhebt.
Zu den klaren Vorteilen dieses Aufstands gehören abgesehen von der Qualität der Führung, auch das Ziel und die Beweggründe der Kämpfer dieses Aufstands.
All die Eigenheiten dieses Aufstands darzulegen würde klarerweise den Rahmen dieser Ansprache sprengen, also möchten wir uns hier mit manchen Vorzügen der jungen Menschen befassen, die den Anführer und die hohen Ziele dieses Aufstands mit ihrem letzten Bluttropfen verteidigten, um ein – wenn auch nicht vollständiges – Bild der edelmutigen Anhänger Imam Husseins (as.) zu liefern, welches unserer Jugend als Vorbild dienen soll.
Die jugendlichen Kämpfer des Aschura verfügten über mehrere Tugenden, die ihnen halfen, ihre große und wichtige Pflicht zu erfüllen. Dazu gehörten:
Unerschütterlicher Glauben, Einsicht, Treue, Erziehung, Verpflichtung zu den Anweisungen und Werten, Geduld, Ausdauer, Mut, Opferbereitschaft, Barmherzigkeit, Freiheit, Würde, Reinheit der Absichten und vieles mehr.
Wir hoffen, dass uns eine Vertiefung in den Eigenschaften dieser jungen Menschen ermöglicht, sie als Vorbild für unser Leben auszuwählen.
Hier möchte ich auch ein paar Punkte bezüglich der Trauerfeiern erwähnen:
Zunächst möchte ich mich für die enthusiastische Teilnahme, die sowohl quantitativ als auch qualitativ den anderen islamischen Zentren in Europa überlegen ist, bedanken.
Des Weiteren möchte ich auf eine neuerdings verfasste Broschüre mit dem Titel „Die Ordnung religiöser Veranstaltungen“ hinweisen. Bitte nehmt die darin erschienen Richtlinien ernst und verpflichtet euch dazu.
Drittens: Wir bieten während dieser Veranstaltungen auch für unsere jungen Sprösslinge die Gelegenheit, an diversen Programmen, unter anderem eines „Magazins für den Muharram“ teilzunehmen.
Viertens: Lasst uns die Veranstaltungen des Zentrums in jeder möglichen Form unterstützen.
Das andere Thema dieser zweiten Ansprache betrifft den Gaza-Streifen, deren Einwohner – unsere muslimischen Glaubensgeschwister! – nachwievor von Erschiessungskommandos und einer neuen Welle des vom Staat initiierten Terrorismus sowie unmenschlichen Angriffen und Massenmord heimgesucht werden. Menschenrechte werden offenkundig verletzt, die von allen Nationen der Welt als natürlich angesehen werden; Frauen und Kinder sind Ziele brutaler Angriffe. Wir verlangen, dass die Verantwortlichen internationaler Rechtsorganisationen ihre rechtlichen und menschlichen Pflichten ernst nehmen und die Wiederholung derartiger Verbrechen auf jede mögliche Art verhindern.

پخش
دریافت فایل
تربيت اسلامی(5) نماز جمعه
حجـة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری
حجـة الاسلام و المسلمين جناب آقای منتظری

بایگانی‌سالانه

جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۱