تعاون و همکاری

نماز جمعه اين هفته به امامت حجة الاسلام جناب آقای والدمن، اقامه شد. قابل توجه است، فايل صوتی خطبه ها نيز قابل دسترسی است.

پخش
دریافت فایل
تعاون و همکاری نماز جمعه
حجة الاسلام جناب آقای والدمن
حجة الاسلام جناب آقای والدمن

بایگانی‌سالانه

جمعه ۹ فروردین ۱۳۹۲