راه های حصول تقوا – 04

نماز جمعه اين هفته به امامت حجة الاسلام جناب آقای والدمن، اقامه شد. قابل توجه است، فايل صوتی خطبه ها نيز قابل دسترسی است.

پخش
دریافت فایل
راه های حصول تقوا - 04 نماز جمعه
حجة الاسلام جناب آقای والدمن
حجة الاسلام جناب آقای والدمن

بایگانی‌سالانه

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۱