روزه و تقوا و طریق یافتن راه از علما

باسمه تبارک و تعالی

نماز جمعه اين هفته به امامت حجة الاسلام جناب آقای والدمن، اقامه شد.

پخش
دریافت فایل
روزه و تقوا و طریق یافتن راه از علما نماز جمعه
حجة الاسلام جناب آقای والدمن
حجة الاسلام جناب آقای والدمن

بایگانی‌سالانه

جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۸۹