ملازمه بین تعلیم با منتظر واقعی بودن

باسمه تبارک و تعالی

نماز جمعه اين هفته به امامت حجة الاسلام جناب آقای والدمن، اقامه شد.

پخش
دریافت فایل
ملازمه بین تعلیم با منتظر واقعی بودن نماز جمعه
حجة الاسلام جناب آقای والدمن
حجة الاسلام جناب آقای والدمن

بایگانی‌سالانه

جمعه ۸ مرداد ۱۳۸۹