قبض پرداخت نذورات

باسمه تعالی

 

و کسانی که نشانه های خدا را بزرگ شمارند، پس در واقع اين (کار آنان حاکی) از پارسايی دل هاست.

(سوره حج، آيه 32)

 

مرکز اسلامی امام علی(ع) وين آمادگی خود را برای دريافت نذورات ماه های محرم و صفر ، کمک به ايتام، صدقات، افطار و …  شما گراميان به صورت های زير اعلام می دارد:

  • شماره حساب (فايل پی دی اف قبض پرداخت، به پيوست می باشد)
  • دفتر مرکز اسلامی و اخذ قبض رسيد؛
  • صندوق های اختصاصی مستقر در مرکز.

فایل های پیوست شده:
دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵