مسابقه تنيس روي ميز جام رمضان ويژه برادران به همت بخش فرهنگی کانون جوانان طهور، اولين دوره مسابقات تنيس روي ميز جام رمضان در شب ميلاد امام حسن مجتبي(ع) در ...